Keychron V7 Keycap Size – Keychron Canada

Keychron V7 Keycap Size

Below is the Keychron V7 Keycap Size.