Keychron V5 Keycap Size – Keychron Canada

Keychron V5 Keycap Size

Below is the Keychron V5 Keycap Size.

Keycap size of Keychron V5