Keychron V10 Keycap Size – Keychron Canada

Keychron V10 Keycap Size

Below is the Keychron V10 / V10 Max Keycap Size.

 

Keychron V10 Keycap Size