Keychron V1 Keycap Size – Keychron Canada

Keychron V1 Keycap Size

Below is the Keychron V1 Keycap Size